PALVELUT

ASEMAKAAVOITUS

 • Asemakaavat
 • Ajantasa-asemakaavat
 • Ranta-asemakaavat
 • Rakentamistapaohjeet

YLEISKAAVOITUS

 • Taajamien yleiskaavat
 • Kyläkaavat
 • Ajantasayleiskaavat
 • Rantayleiskaavat
 • Maaseudun yleiskaavat

KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT
SELVITYKSET ALIKONSULTTIEN AVULLA

 • Luonto- ja maisemaselvitykset
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Vanha rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö
 • Maaperäselvitykset
 • Melu- ja tärinäselvitykset
 • Vesihuollon suunnittelu
 • Liikennesuunnittelu

IDEASUUNNITTELU

SOVELLUKSET

 • Pohjakartat
 • Opaskartat
 • Kaavayhdistelmät
 • Intenetkarttapalvelut
 • Rasteri- ja vektoriaineistojen koordinaatistomuunnokset

KKJ/EUREF

www.karttatiimi.fi