YRITYS

Karttaako Oy on  yhdyskuntasuunnittelun alalla monipuolisesti toimiva vuonna 1988 perustettu yritys. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Kotkassa ja Mikkelissä.

Karttaako Oy on laatinut kymmenille kunta-asiakkaille asema- ja yleiskaavoja, joista valtaosaan toimeksiannot ovat toistuneet ja niistä on syntynyt jatkuvaa yhteistyötä. Asiakkaamme ovat arvostaneet vankkaa  kokemustamme, pienen toimiston joustavuutta ja pitkäaikaisia yhteistyöhenkilöitä.

Yksityisten asiakkaiden ja yritysten tilaukset ovat painottuneet rantojen, matkailualueiden sekä pientaloalueiden suunnitteluun. Toimeksiantoja on ollut kymmeniin kuntiin.

Yhtiön johdosta ja käytännön suunnittelutehtävistä Helsingin toimistossa vastaa DI Pertti Hartikainen, jolla on yli 40 vuoden monipuolinen kokemus kaavoituksen eri osa-alueilta.Järvi-Suomen alueesta vastaavalla DI Jarmo Mäkelällä on yli 30 vuoden kokemus taajamien asema- ja yleiskaavoituksesta sekä rantojen ja maaseudun suunnittelusta. Mikkelin toimistolla asiakkaita palvelee kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko, jolla on yli 15 vuoden kokemus alalta ja vahvuutena erityisesti kuntakentän asiantuntemus.

Kaavoitukseen liittyvät erityisosaamista edellyttävät selvitykset ja suunnitelmat laadimme yhteistyössä alikonsulttiemme avulla. Verkostomme osaaminen kattaa mm. luonnonolot, maiseman, kulttuuriympäristön, vesihuollon, maaperäselvitykset, liikenteen sekä melu- ja tärinäselvitykset.

Digitaalisesta osaamisesta vastaa alikonsulttina Karttatiimi Oy, joka on laatinut karttapalvelun yli 70 kuntaan.

Yritystoimintamme lähtökohtia ovat asiakkaan tarpeet ja aito, tuloksellinen yhteistyö. Yrityksen tulevaisuus ja henkilökohtainen menestyksemme ovat niin sidoksissa hyvään asiakaspalveluun, että se muodostaa koko yritystoimintamme johtavan periaatteen.

Hartikainen, Mäkelä ja Nirkko kuuluvat kaavan laatijoiden rekisteriin (YKS), johon hyväksyminen edellyttää kunnollista monivuotista kaavoituskokemusta sekä jatkuvaa kouluttautumista. Kaikki vaativat tehtävät toteutetaan yhdessä. Yhteistyö varmistaa omalta osaltaan parhaan laadun.

Karttaakon palveluja ja kilpailuetuja

  • Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu.
  • Kaavoituksen edellyttämät selvitykset ja vaikutusarvioinnit.
  • Kaavoitukseen liittyvä asiantuntijaneuvonta.
  • Verkottumalla monipuolinen asiantuntemus koko kaavoituksen sektorilla sekä kaavojen internet- sovelluksissa.
  • Pienen organisaation kulurakenne ja kohtuulliset hinnat.
  • Henkilökohtainen palvelu ja vahva ammattitaito pitkäaikaisen kokemuksen ja pysyvien henkilösuhteiden seurauksena.
  • Asiakkaina kunnat, yritykset ja yksityiset.